پیکاپ ویزا
کشورهای کانادا و امریکا در ایران سفارت فعال ندارند و متقاضیان ویزای این دو کشور برای انجام مصاحبه یا انگشت‌نگاری باید به یکی از کشورهای همسایه مثل ترکیه، ارمنستان یا امارات سفر کنند.  از طرفی با وجود بازگشایی مجدد سفارت انگلیس در ایران،  همچنان برخی از متقاضیان ایرانی ویزای انگلیس تمایل به درخواست اخذ ویزایشان از سفارت انگلیس در ترکیه یا امارات را دارند.  مشکل اصلی زمانی پیش می آید که فرد دو یا گاهی چند بار باید به کشورهای همسایه نظیر کشور امارات متحده عربی، ترکیه یا ارمنستان سفر کند که هزینه بسیار زیادی برای فرد یا خانواده به همراه خواهد داشت. خدمات پیکاپ پاسپورت برای عدم سفر مجدد به این کشورها جهت الصاق ویزا در پاسپورت و صرفه‌جویی در هزینه و وقت متقاضی انجام می‌شود. به روند ارسال گذرنامه به سفارت و بازگرداندن آن همراه با ویزا به متقاضی پیکاپ ویزا گفته  می‌شود.  با اینکه حضور فرد برای مصاحبه یا انگشت نگاری الزامی است،  ولی بعد از صدور ویزا، نیازی به حضور شما در سفارت برای پیوست برچسب ویزا نخواهد بود.  با توجه به  اهمیت این پروسه چه از نظر حفاظت و امنیت پاسپورت متقاضیان محترم  و یا سرعت عمل در اجرا در این فرایند و هزینه های کاملاً رقابتی،  تیم تخصصی بامداد روز بعد پیکاپ ویزا را به صورت گروهی و حتی اختصاصی که ریسک گم شدن ویزا و یا توقیف ویزاهای گروهی را به حداقل می رساند، ارائه خواهد داد.